MaRa ja Perho Liiketalousopisto ovat sopineet yhteistyöstä kiky-sopimuksen ja työsopimuslain muutoksen mukaisen koulutuksen järjestämiseksi irtisanotuille työntekijöille. Vähintään 30 työntekijää työllistävän työnantajan on jatkossa tarjottava irtisanotulle oikeus työllistymistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen, mikäli työntekijä on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja palvelussuhde työnantajaan on kestänyt vähintään viisi vuotta. Perho Liiketalousopisto tarjoaa eri koulutusvaihtoehtoja MaRan jäsenten käyttöön. Koulutukset toteutetaan niin, että ne edistävät parhaalla mahdollisella tavalla irtisanottavan henkilön työkykyä ja kohottavat hänen työmarkkina-arvoaan. Koulutukset sisältävät työnhakuvalmennusta ja rekrytointipalveluja niin majoitus- ja ravintola-alan kuin muidenkin toimialojen palvelukseen siirtymiseksi. Niissä hyödynnetään Perhon verkkokampuksen etäopiskelun mahdollisuuksia, joten ne soveltuvat tarjottavaksi irtisanottaville työntekijöille heidän asuinpaikastaan riippumatta. Tarkemmat yksityiskohdat koulutuksista myöhemmin Vitriinissä ja MaRan nettisivuilla. Kiky paransi työntekijöiden muutosturvaa 1.1.2017 alkaen Työnantajan on tarjottava irtisanotulle oikeus työllistymistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen, mikäli työntekijä on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta ja mikäli työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Valmennuksen ja koulutuksen arvon on vastattava työntekijän keskimääräistä yhden kuukauden palkkaa, kuitenkin vähintään hänen kanssaan samassa toimipisteessä työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota. Irtisanotulla on myös oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työntekovelvollisuuden päättymisestä.   Lue lisää:Työlainsäädäntöön muutoksia 1.1.2017 alkaen Lisätietoa:MaRan työmarkkinaosasto, p. 09 6220 200