Tartuntatautilain pakollisia terveystarkastuksia koskeva lakimuutosesitys etenee eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Valiokunta edellytti, että maahantuloon luodaan menettely, joka huomioi jatkossa kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä. MaRan kannattaman ennakkotodistuksiin perustuvan mallin käyttöönoton jälkeen pakolliset terveystarkastukset voidaan kohdentaa henkilöihin, joilla ei ole todistusta negatiivisesta koronatestituloksesta, rokotuksesta tai taudin sairastamisesta.

Tartuntatautilain pykälien 16 ja 22 muutokset muun muassa täsmentäisivät aluehallintoviraston mahdollisuuksia määrätä useampia henkilöitä pakollisiin terveystarkastuksiin lentokentillä, satamissa ja muilla rajanylityspaikoilla, kun se katsotaan välttämättömäksi tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Lausunnossaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle MaRa moittii hallituksen esitystä siitä, että siinä ei määritellä etukäteen millä todistuksilla matkailija voi välttää aluehallintoviraston määräämään terveystarkastukseen joutumisen. MaRa pitää välttämättömänä, että Suomi valmistelee pikaisesti selkeän, ennakoitavan ja riskiperusteiseen lähestymistapaan perustuvan sääntelymallin terveysturvalliselle matkailulle.

– Rokotekattavuuden lisääntymisen myötä myös kansainvälinen matkailu alkaa elpymään kesällä tai viimeistään syksyllä 2021. Suomen on oltava valmis heti vastaanottamaan kansainvälisiä matkailijoita, kun käänne positiiviseen tapahtuu. Ennustettavuus on tärkeää matkaa harkitseville matkailijoille, matkailualan yrityksille Suomessa ja Finnairille.  Malli ei voi ruuhkauttaa maahantuloa maahantulopisteillä matkailijamäärien lisääntyessä tai aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta terveydenhuollolle, MaRa toteaa lausunnossaan.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta oli samoilla linjoilla. Mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen mukaan ”eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin luodakseen maahantuloon menettelyn, joka estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja samalla huomioi jatkossa kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä. Ennakkotodistuksiin perustuvan mallin käyttöönoton jälkeen pakolliset terveystarkastukset voitaisiin selkeästi kohdentaa henkilöihin, joilla ei ole osoittaa riittäviä todistuksia negatiivisesta covid-19 testituloksesta, annetusta rokotuksesta tai covid-19 taudin sairastamisesta”.

MaRa pitää ennakkotodistuksiin perustuvan mallin pikaista valmistelua erittäin tervetulleena. Ennakkotodistuksiin perustuvalla mallilla pakollisiin terveystarkastuksiin joutuvien matkustajien määrää pystytään jo säädösperusteisesti rajaamaan.

Eduskunta äänestää lain hyväksymisestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta. Lakiesityksen toinen käsittely on 19.3.

 

Lue lisää

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö

MaRan lausunto