Jotta tulevaisuuden haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan, tulee varmistaa, että opettajilla on osaaminen talous- ja työelämätaitojen opettamiseen. Talous ja nuoret TATin ja elinkeinoelämän järjestämä kutsuseminaari OK!Akatemia rohkaisee opettajia ja opettajankouluttajia yhteistyöhön talouden eri toimijoiden kanssa. MaRa on vuosittain mukana järjestämässä kutsuseminaaria ja tervehtii tämänvuotista taloustaitoteemaa erityisellä ilolla.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn johtaja Emilia Kullas puhuu OK!Akatemiassa tulevaisuuden taloustaidoista. Kullaan mukaan nuorille on turvattava paremmat taloustaidot.

– Taloustaito on elämän perustaito, kuten kyky lukea tai laskea. Ilman kunnon otetta omista raha-asioista ajautuu helposti hankaluuksiin, sekä nuori tai vanha, Kullas toteaa.

TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen painottaa taloustaitojen merkitystä tulevaisuuden haasteissa.

– Meidän on ehkä vaikea kuvitella, minkälaisia ovat tulevaisuuden talous- ja työelämätaidot. Varmaa on se, että jotain muuta mitä tänään. Jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, meidän tulee varmistaa, että opettajilla on osaaminen talous- ja työelämätaitojen opettamiseen.

OK!Akatemian seminaaripäiviin sisältyy yritysvierailuja, joissa opettajankouluttajat tutustuvat eri toimialojen yrityksiin. Näin he saavat näkökulmaa koulutus- ja työelämän osaamistarpeiden kohtaannosta ja kehittämisideoita koulutukseen. MaRa järjestää tämänvuotisen yritysvierailun yhteistyössä Fazer Food Service Finlandin kanssa.

– Tämänkaltainen yhteistyö on meille yrityksille monellakin tapaa merkityksellistä. On hyvin tärkeää, että tulevaisuuden opetus kohtaa mahdollisimman hyvin yritysten tarpeet, Fazer Food Servicen HRD Senior Manager Päivi Murtopuro kehuu tapahtumaa. 

MaRa on EVAn sekä Talous ja nuoret TATin kanssa samoilla linjoilla taloustaitojen tärkeydestä.

– Koska matkailu- ja ravintola-ala on Suomessa taloudellisestikin hyvin merkittävä toimiala, taloudellisia asioita toki opetetaan alan ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa restonomiopiskelijoille. Meidän mielestämme taloustaitojen opetus tulisi kuitenkin huomioida jatkossa yhä kattavammin myös peruskouluissa, sillä näin opiskelijoilla olisi entistä parempi taloustaitojen osaamisen taso jo jatkokoulutukseen siirtyessään, MaRan koulutuspoliittinen asiantuntija Minna Halmetoja tähdentää.

Halmetojan mukaan taloustaitoihin panostettaessa ei saa kuitenkaan unohtaa toista yhtä tärkeää taitoa.

– Matkailu- ja ravintola-alalla kannattavan bisneksen teon ohella korostuu erinomaisten vuorovaikutustaitojen osaaminen, joten sitä työelämätaitoa ei sovi unohtaa millään koulutusasteella. Nämä kaksi asiaa eivät missään nimessä ole toisiaan poissulkevia – matkailu- ja ravintola-ala on tästä erinomainen esimerkki!

OK!Akatemia on Talous ja nuoret TATin ja elinkeinoelämän vuosittain järjestämä kutsuseminaari opettajankouluttajille. Kaksipäiväinen seminaari pitää sisällään yritysvierailuja, ajankohtaisen talouskatsauksen sekä keskusteluja ja asiantuntijapuheenvuoroja vuosittain vaihtuvan teeman ympärillä. Vuoden 2019 teemana on talousosaaminen. OK!Akatemia järjestetään Helsingissä kymmenettä kertaa 27.–28.8.2019.