Yläkoululaiset ovat nuorista kaikkein kiinnostuneimpia olemassa olevan yrityksen jatkamisesta. Heistä jopa 42 prosenttia voisi jatkaa yrityksessä, joka on jo olemassa, kun ainoastaan 32 prosenttia heistä voisi kuvitella perustavansa täysin uuden yrityksen. Lukiolaisten ja ammatillisten opiskelijoiden kohdalla ero on hieman pienempi. Olemassa olevan yrityksen jatkaminen on ajatuksena nuorille lähestyttävämpi kuin uuden yrityksen perustaminen – vain reilu viidennes nuorista tyrmää ajatuksen suorilta. Yrityksen perustamista vastustaa noin kolmannes. ”Yrittäjyys kiinnostaa nuoria, se ei ole enää mikään uutinen. Sen sijaan kiinnostus olemassa olevia yrityksiä kohtaan on mielenkiintoinen. Tämä avaa oppilaitoksille uusia mahdollisuuksia laajentaa yrittäjyyden opetusta. Suomessa on noin 16 000 yritystä, jotka etsivät jatkajaa”, TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kommentoi. Vanhemmilla on vaikutusta yrittäjyysaatoksiin Tutkimuksessa selvisi, että yrittäjyydestä ovat kiinnostuneita erityisesti ne nuoret, joilla vähintään yksi vanhemmista toimii yrittäjänä. Näistä nuorista vajaa puolet ovat kiinnostuneita yrityksen perustamisesta ja reilu puolet yrityksen jatkamisesta. Vanhemman yrittäjätausta näyttää olevan ainoa taustamuuttuja, joka vaikuttaa joka ikäryhmässä keskivertoa enemmän yrittäjäksi ryhtymisen ajatuksiin. Nuorista miehet ovat selvästi naisia kiinnostuneempia yrittäjäksi ryhtymisessä. Lukiolaisilla ero on kaikkein dramaattisin uuden yrityksen perustamisen kohdalla – miehistä jopa 47 prosenttia voisi perustaa yrityksen, kun taas naisista ainoastaan 29 prosenttia ajattelee yrityksen perustamisen olevan hänelle sopiva vaihtoehto. Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018