Onnettomuustietoinstituutti OTI ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ovat tuottaneet yhdessä oppaan moottorikelkkailun turvallisuuden parantamiseksi. Opas on suunnattu kelkkasafariyrittäjille ja -oppaille. 

Oppaasta on suomen- ja englanninkielinen versio. Ne voi ladata alla olevista linkeistä.

 

Onnettomuustutkijoiden suositukset kelkkailuyrittäjille – Näin vähennät moottorikelkkailun riskejä hyvällä valmistautumisella (pdf)

Accident investigators’ recommendations for snowmobiling entrepreneurs – Here’s how to reduce the risks of snowmobiling through appropriate preparations (pdf)

 

Liikennevakuutuskeskuksen tiedote