Ruokapoliittinen selonteko on osa kansallista ruokapolitiikkaa. Se linjaa politiikan tavoitteet ja keskeiset toiminnan painopisteet pitkälle tulevaisuuteen. Ruokapoliittinen selonteko annetaan ennen kaikkea toimintaympäristön muutosten takia. Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksessa analysoidaan suomalaisen elintarvikeketjun menestystekijöitä, kilpailukykyä ja kansainvälistä kilpailuasemaa. Tutkimuksesta saadaan tietoa erityisesti alan sääntelyn kohdentamiseen, viennin edistämiseen ja liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän ennakoivan päätöksenteon ja toimenpidesuunnittelun avuksi. Ruokapoliittisessa selonteossa on otettu huomioon kilpailukykytutkimuksen ensimmäiset tulokset. Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta. Selonteko: Ruoka2030: Suomi - ruokaa meille ja maailmalle. Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200.