EK:n huhtikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannenäkymät ovat tummuneet kaikilla päätoimialoilla. Vaikka kysyntää riittää vielä monin paikoin, epävarmuus tulevasta yhdistettynä voimakkaaseen kustannusten nousuun vaikeuttaa suomalaisyritysten toimintaympäristöä merkittävästi. Matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on edelleen kaukana normaalitilanteesta, mutta näkymät ovat varovaisen myönteiset.

EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne toipui alkuvuodesta, mutta huhtikuussakin ollaan edelleen kaukana normaalioloista. Huhtikuun tilanteen saldoluku oli -36, kun se tammikuussa oli -82.

Alan myynti kasvaa jälleen, mutta työvoimapula on kärjistynyt. Kysyntä on edelleen vaimeaa isolla osalla alasta, mutta kannattavuus on parantunut hieman vuodentakaisesta.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymissä on kuitenkin pientä toiveikkuutta, sillä saldoluku oli huhtikuussa +12, kun se vielä tammikuussa oli -55. Paranevia suhdanteita lähitulevaisuudelle odotti nyt 30 prosenttia vastaajista. 18 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla. 

Tiedustelun mukaan työvoiman saannissa on edelleen haasteita, sillä peräti 69 prosenttia vastaajista koki ammattityövoiman puutteen myynnin kasvun esteenä. Myös riittämätön kysyntä aiheuttaa ongelmia myynnin kehitykselle.

 

EK:n tiedote