Henrik Bitten stipendirahasto, kunniakrouvari Aulis Mäkisen opintorahasto ja Suomen Hotelliyhdistyksen rahasto Henrik Bitten stipendirahasto myöntää apurahoja matkailu- ja ravintola-alan tutkimustoimintaan ja selvitysten tekemiseen, alan oppimateriaalin laatimiseen ja jatko-opintoihin kotimaassa ja ulkomailla. Aulis Mäkisen opintorahasto jakaa apurahoja matkailu- ja ravintola-alan jatko- ja täydennyskoulutukseen ulkomaisissa oppilaitoksissa sekä kansainvälistymistä edistäviin opintoihin kotimaisissa oppilaitoksissa. Kansainvälistymistä edistäviin opintoihin apurahaa voi hakea myös työryhmä. Suomen Hotelliyhdistyksen rahasto jakaa tänä vuonna yhteensä 3 000 euroa majoitus- ja ravintola-alan opettajille ja opiskelijoille heidän oman osaamisensa kehittämiseen. Rahasto painottaa pk-yrittäjyyteen ja pk-yritystoiminnan tukemiseen tähtääviä hakemuksia. Apurahoja voi hakea alan jatko- ja täydennyskoulutukseen, opintomatkoihin, seminaareihin tai vastaaviin tilaisuuksiin osallistumiseen kotimaassa tai ulkomailla tai muihin, hakijan hakemuksessaan perustellusti ilmoittamiin tarkoituksiin, jotka tähtäävät oman osaamisen kehittämiseen. Rahastojen hakemukset toimitetaan lokakuun aikana osoitteella: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Henrik Bitten rahasto / Aulis Mäkisen opintorahasto / Suomen Hotelliyhdistyksen rahasto PL 195 00151 Helsinki. Vapaamuotoisessa, nimetylle rahastolle osoitetussa hakemuksessa hakijan tulee selvittää apurahan käyttötarkoitus perusteluineen ja siinä on mainittava haettavan apurahan tarkka määrä euroissa. Hakemuksesta on selvittävä hakijan tai hakijoiden yhteistiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Hakemuksen tulee olla perillä MaRassa viimeistään 31.10.2018. Hotelli- ja ravintolaneuvoston rahaston apurahat Suomen Kulttuurirahaston Hotelli- ja ravintolaneuvoston nimikkorahaston apurahat ovat haettavissa lokakuun aikana. Rahaston tarkoitus on edistää hotelli- ja ravintola-alan tutkimustoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa www.skr.fi > Apurahanhakijan verkkopalvelu.   Lisätietoja kaikista rahastoista: Anne Viitanen puh. 09 6220 2043 / etunimi.sukunimi@mara.fi.