EK:n huhtikuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen piristyneen kevään aikana. Talous palautuu koronakriisistä lähikuukausien aikana, sillä suhdanneodotuksetkin ovat jatkaneet nousuaan. Matkailu- ja ravintola-alalla sen sijaan näyttää synkältä. Suhdannetilanne matelee pohjalla. Suhdanneodotukset ovat sen sijaan hieman kirkastuneet.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne matelee huhtikuussa 2021 tehdyn suhdannebarometrin mukaan yhä hyvin syvällä. Nykytilanteen saldoluku on -91, kun se tammikuussa oli -85.

Alan myynti on jatkanut vähenemistään ja myyntiodotukset ovat heikot vaikkakin kohentumassa. Henkilöstön määrä on edelleen vähentynyt selvästi ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan negatiivisena kesän aikana. Suurin myynnin kasvun este on koronavirus ja siitä seurannut kysynnän romahdus.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat hieman kohentuneet, mutta ovat edelleen synkät. Näkymien saldoluku on -22, kun se tammikuussa oli -55.

Paranevia suhdanteita seuraavalle puolelle vuodelle odotti nyt 20 prosenttia vastaajista ja 42 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla.

Tiedustelun mukaan myynnin määrä lasku on jatkunut viime kuukausien aikana. Riittämätön kysyntä nähdään edelleen myynnin kasvun suurimpana esteenä, mutta yhä useamman yrityksen kohdalla myös rahoitusvaikeudet nähdään myynnin kasvun esteenä.   

 

EK:n suhdannebarometri (pdf)