Kyselyn mukaan jäsenyritykset arvostavat MaRassa erityisesti neuvontaa, alan edunvalvontaa ja tiedonsaantia. Nämä kolme asiaa olivat selkeästi ylitse muiden, kun jäseniltä kysyttiin tärkeimpiä syitä kuulua MaRaan. Kärkikolmikon ohella tärkeinä pidettiin myös MaRan tarjoamia asianajo- ja koulutuspalveluita. Kyselyyn vastaajat kiittelivät MaRan asiakaspalvelua osaavaksi ja palvelualttiiksi. MaRan henkilökuntaa on vastaajien mukaan helppo lähestyä. Asiakaspalvelun kokonaisarvosana nousi edellisen mittauksen 4,52:stä 4,63:een. MaRan käytetyin jäsenpalvelu on työsuhteisiin liittyvä neuvonta. Sitä oli hyödyntänyt 78 prosenttia kyselyyn vastanneista. Työsuhteisiin liittyvä neuvonta oli myös MaRan arvostetuin palvelu. Kyselyyn vastanneet antoivat sille kokonaisarvosanaksi 4,75, kun kaksi vuotta aiemmin arvosana oli 4,64. – Kiitämme jäseniä lämpimästi palautteesta. Tämä on hieno tulos ja olemme tyytyväisiä siihen. Jäsentyytyväisyys on tärkein toimintamme mittari. Olemme panostaneet todella paljon asiakaspalveluun ja kiitos siitä näkyy nyt vastauksissa. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle jäsenyritykselle, niin suurelle kuin pienelle, ensiluokkaista palvelua, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi summaa kyselyn tuloksia. Kysely kertoo, että jäsenet tuntevat MaRan työmarkkinapalvelut erittäin hyvin, mutta työtä riittää edelleen liikejuridiikkaan liittyvien palveluiden tunnetuksi tekemisessä. – Kyselyn mukaan vain 27 prosenttia vastaajista oli viimeisen vuoden aikana ollut yhteydessä MaRaan elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Olemme markkinoineet lakipalvelujamme Vitriinissä useiden vuosien ajan, mutta viestimme ei ole tavoittanut jäsenyrityksiämme. Jäsenyritysten näkökulmasta tämä on harmillista, sillä lakipalvelujemme käyttäminen säästäisi niille selvää rahaa, Lappi arvioi. Suomen OnlineTutkimuksen toteuttamaan jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi 351 MaRan jäsentä. 85 prosenttia vastanneista oli pk-yrityksiä. Toimialoista vahvimmin oli edustettuna ravintola-ala.