Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto käsittelee parhaillaan Valtioneuvoston selvitystä Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa. Selvityksessä on arvioitu kansallisesti päätettävien lentoverojen toteutustapoja, niiden taloudellisia vaikutuksia ja päästövähennysvaikutuksia. Asiasta antamassaan lausunnossa MaRa korostaa kansallisten ratkaisujen hyvin vähäistä vaikutusta Suomen lentoliikenteen kokonaispäästöihin. Vaikutukset globaaleihin kokonaispäästöihin olisivat marginaalisia tai jopa kokonaispäästöjä kasvattavia hiilivuodon seurauksena.

Lentovero vaikuttaisi erittäin negatiivisesti Suomen kansainväliseen saavutettavuuteen, matkailutoimialaan koko maassa  ja Finnairiin.

Valtioneuvoston selvityksessä on arvioitu, että lentoveron seurauksena matkailutulot eli ulkomaisten matkailijoiden kulutus Suomessa vähenisi 600–850 miljoonaa euroa. Selvityksen mukaan matkailutuloissa suurimpana menettäjänä alueista olisi Uusimaa, jossa matkailutulo vähentyisi 100–150 miljoonaa euroa vuodessa lentoverotyypistä riippuen. Matkailutulon vähentymisessä on lisäksi huomioitava, että lentoveroa seuraava lentojen määrän vähentyminen vaikuttaisi myös pitkiin maakuntalentoihin Ouluun ja sitä pohjoisempiin kohteisiin. Pohjois-Suomeen suuntautuva kotimaan- ja ulkomaanmatkailu vähenisi, mikä heikentäisi alueelle kertyvää matkailutuloa ja työllisyyttä.

Lentoliikenne on globaali toimiala, jolla on erittäin kova kansainvälinen kilpailu. Valtioneuvoston selvityksen mukaan lentoliikenteen päästöjen arvioidaan kasvavan globaalisti vuoden 2015 noin 500 miljoonasta tonnista noin 1 600 miljoonaan tonniin vuoteen 2045 mennessä.

– Ratkaisuja lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen tulee hakea globaalisti. Jos Suomi asettaisi lentoveron kansallisesti, siitä aiheutuisi ainoastaan haittaa EU:n syrjäisellä seudulla olevan Suomen kansainväliselle saavutettavuudelle, matkailutoimialalle ja Finnairille. MaRa vastustaa kansallisen lentoveron käyttöönottoa kaikissa muodoissaan, MaRa toteaa lausunnossaan.

 

MaRan lausunto kokonaisuudessaan