Yhdistämistyön yhteydessä liitesopimuksia on joiltakin osin täsmennetty. Keskeisin täsmennys koskee työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun valintaa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi ei voida valita esimiesasemassa toimivaa henkilöä, ja tästä syystä työsuojeluyhteistyötä koskevaa sopimusta on muutettu kannanottoa vastaavaksi. Muutos koskee liitesopimuskirjan voimaantulon jälkeen tehtäviä työsuojeluvaltuutetun valintoja.  Lisäksi keskusjärjestöjen sopima suositus päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla on vaihdettu uudempaan versioon. Jatkossa hiihtokeskusalan, ohjelmapalvelualan sekä huvi- teema- ja elämyspuistoalan työehtosopimusten osana olleita liitesopimuksia ei enää paineta työehtosopimuskirjoihin, vaan liitesopimukset löytyvät erillisestä liitesopimuskirjasta. Marava-alan osalta vastaava muutos on toteutettu jo aikaisemmin. Alakohtaisiin työehtosopimuksiin jäävät kuitenkin edelleen mahdolliset sopimusalakohtaiset täsmennykset. Tällaisia ovat esimerkiksi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusaikojen ja korvausten määrä sekä niiden laskentaperusteet. Liitesopimuskirja löytyy sähköisessä muodossa MaRan jäsensivuilta. Painetun version valmistuttua MaRa toimittaa automaattisesti yhden liitesopimuskirjan jokaiselle jäsenyritykselle. Lisätietoja:MaRan työmarkkinaosasto, p. 09 6220 200