57 prosenttia MaRan jäsenyrityksistä arvioi, että niiden liikevaihto on kesäkuussa vähintään puolet pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tiedot käyvät ilmi EK:n tuoreesta koronakyselystä. Matkailu- ja ravintola-alan tilanne on selvästi muita aloja synkempi, sillä kaikki toimialat ynnättynä 25 prosenttia arvioi liikevaihtonsa laskeneen vähintään puoleen.

EK:n koronakyselyn mukaan MaRan jäsenyritysten odotukset ovat heinäkuussa vain hieman valoisammat kuin kesäkuussa. 44 prosenttia arvioi liikevaihtonsa olevan tuolloin vähintään puolet pienempi kuin viime vuonna. Kaikki toimialat huomioituna näin arvioivien osuus on 20 prosenttia.

Luvut lomautuksista ja irtisanomisista kertovat samaa tarinaa. 83 prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä on lomauttanut ja 13 prosenttia irtisanonut henkilöstöään. Kaikkien toimialojen kohdalla osuudet ovat 51 ja 10 prosenttia.

Myös yritysten tulevaisuuden näkymissä on selkeitä alakohtaisia eroja: MaRan yrityksistä 67 prosenttia näkee toimintansa jatkuvan kolmen kuukauden kuluttua ja 20 prosenttia uskoo olevansa vaarassa ajautua konkurssiin. Kaikkien toimialojen kohdalla osuudet ovat 81 prosenttia ja 11 prosenttia.

Matkailu- ja ravintola-alan synkistä luvuista huolimatta tilanteessa on kuitenkin pientä parannusta, sillä toukokuun koronakyselyssä toiminnan jatkumiseen uskoi vain 57 prosenttia toimialan yrityksistä ja konkurssiuhkaan 24 prosenttia.
 

Lisätietoja

EK:n tiedote