Palkanmaksu: Työntekijälle saattaa kertyä todellisuudessa yksi työtunti vähemmän kuin työvuorolistalta ilmenee, kun kelloja siirretään 03.00:sta eteenpäin kello 04.00:ään. Tuntipalkkaisille työntekijöille maksetaan palkka todellisten tehtyjen työtuntien määrän mukaisesti. Myös kuukausipalkkaisen työntekijän toteutunutta työaikaa tarkastellaan todellisten työtuntien mukaisesti. Tällöin tulee huomioida, että ”puuttuva” työtunti teetetään kuluvan kolmiviikkoisjakson tai käytettävän tasoittumiskauden aikana niin, että työaika tasoittuu työehtosopimuksen mukaiseen enimmäismäärään.   Neljään auki olevat jatkoaikapaikat ja yökahvilat: Anniskelupaikoissa, jotka ovat auki kello 04.00 saakka, valomerkki tulee antaa ja anniskelu lopettaa kello 02.30, koska kelloja siirretään tunnilla eteenpäin 03.00:sta 04.00:än. Anniskelupaikka suljetaan kesäajan mukaisesti. Kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa myös yökahvilana (kello 02.00–05.00) toimivien ravitsemisliikkeiden aukioloaikaan, jos liikettä pidetään auki vähintään 04.00 asti talviaikaa. Yökahvila suljetaan kesäajan mukaisesti, jolloin aukioloaika lyhenee yhdellä tunnilla.   Lisätietoja: MaRan työmarkkinaosasto