Kattava lentoasemaverkosto on välttämätön Suomen kansallisen ja kansainvälisen saavutettavuuden turvaamiseksi, MaRa toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle jättämässään lausunnossa. Lausunto koskee lentoasemaverkostoa Suomen liikennejärjestelmän 12-vuotisessa strategiassa.

Lentoliikenne on Suomelle erityisen tärkeä Suomen sijainnin ja pitkien etäisyyksien takia. MaRa arvioi, että lentoliikenteen merkitys Suomen matkailulle on todennäköisesti suurempi kuin millään muulla EU-maalla Välimeren pieniä saarivaltioita lukuun ottamatta.

– Nykyisen pääosin Finavian ylläpitämän lentoasemaverkoston säilyttäminen on välttämätöntä, jotta eri alueille Suomessa saadaan lisää ulkomaisia matkustajia. Ilman lentokenttää ulkomaisten matkailijoiden saaminen vaikeutuu merkittävästi, lausunnossa todetaan.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukyky on turvattava hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti. Lentoaseman matkustajamäärät ovat romahtaneet Venäjän ylilentokiellon seurauksena.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukyvyn vahvistaminen tulisikin MaRan mukaan huomioida liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa lentoliikenteen vaihtoehtoisia polttoaineita koskevassa toimenpideohjelmassa. 

– On erittäin tärkeää, että lentoliikenteen päästökaupasta Suomelle kertyvät huutokauppatulot käytetään lentoliikenteen vihreän siirtymän tukemiseen esimerkiksi niin, että Helsinki-Vantaalla tankattavan lentokerosiinin ja siihen sekoitettavan biopolttoaineen välistä hintaeroa pienennettäisiin antamalla tukea biopolttoaineen kustannuksiin.

Niin sanottu SAF-hankintatuki on jo käytössä monella EU:n lentokentällä.

SAF-hankintatuki parantaisi Helsinki-Vantaan asemaa, kun lentoyhtiöt ja polttoainetoimittajat pohtivat, missä lentoyhtiöt tankkaavat SAF:ia.

– SAF:in tankkausmahdollisuus Helsinki-Vantaan lentokentällä parantaisi lentoaseman kilpailukykyä ja houkuttelisi sinne lisää kansainvälisiä lentoja. Tämä parantaisi myös Suomen kansainvälistä saavutettavuutta, MaRan lausunnossa todetaan.

 

MaRan lausunto