Kaivoslakiin tehtäviä muutoksia on valmisteltu pian kaksi vuotta. Hallituspuolueet pääsivät viime viikolla yhteisymmärrykseen lain muuttamisen keskeisestä sisällöstä. Lakiluonnos lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Lakiluonnoksen mukaan kaivostoiminnan tulee jatkossa perustua kunnan laatimaan yleis- tai asemakaavaan, jolloin kaivosta ei voi enää perustaa maakuntakaavan pohjalta. Malminetsintävarauksia koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkennettavaksi. Malmien ja mineraalien etsintätyöhön ehdotetaan varausilmoituksen yhteydessä perittävää varausmaksua, minkä tarkoituksena on vaikuttaa siihen, että kaivosyhtiöt eivät varaisi etsintätyöhön niin laajoja alueita kuin nykyisin.

MaRa on ollut aktiivisesti mukana kaivoslain muuttamista tukevassa työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä ja tulee lausumaan asiasta matkailuelinkeinon näkökulmasta.

MaRa pitää tärkeänä, että kaivoslain muutoksista päätetään vielä tämän vaalikauden aikana.   

Hallituksen esitys eduskunnalle kaivoslain muuttamisesta on tarkoitus antaa viikolla 19.