MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat todenneet, ettei yhteisen näkemyksen saavuttaminen huvi-, teema- ja elämyspuistoalaa koskevan työehtosopimuksen toisesta palkkaratkaisusta ole mahdollista. Palkkaratkaisu olisi tullut tehdä 28.2. mennessä, mutta vallitseva työmarkkinatilanne aiheuttaa sen, että osapuolten intressien yhteensovittaminen pelkän palkkaratkaisun tasolla ei onnistu.

Koska sopimuskauden toista palkkaratkaisua ei saavuteta, sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023. Mikäli sopimus irtisanotaan, osapuolet aloittavat täydet työehtosopimusneuvottelut tavoitteenaan saavuttaa ratkaisu uudeksi työehtosopimukseksi huvi-, teema- ja elämyspuistoalalle ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä.

 

Lisätietoja

työmarkkinajohtaja Olli Varmo, 044 750 7683