Hallitusohjelmassa tupakkalakia esitetään muutettavaksi niin, että nikotiinipussien myynti edellyttää jatkossa lupaa. Tällä hetkellä alle 20 mg nikotiinia sisältävien nikotiinipussien vähittäismyynti on sallittu.

Alle 20 mg nikotiinia sisältävien nikotiinipussien vähittäismyynti on tällä hetkellä sallittua tupakkalain ja kemikaalilain säännöksiä noudattaen. STM pyrki kieltämään nikotiinipussien myynnin kokonaan, mutta pääministeri Orpon hallitusohjelmassa tämä torpataan.

Tupakkalakia esitetään hallitusohjelmassa muutettavaksi niin, että nikotiinipussien myynti edellyttää jatkossa lupaa. Nikotiinipitoisuudelle säädetään enimmäisrajat ja vain aikuisten maut sallitaan. Tuotteet säädetään myös tupakkaverotuksen piiriin. Hallitusohjelman kirjaus myynnin sallimisesta on saman suuntainen kuin mitä MaRa esitti lausunnossaan STM:lle.