Finanssivalvonta ei aio toistaiseksi kohdistaa hallinnollisia seuraamuksia valvottaviinsa, vaikka ne laiminlöisivät velvollisuutensa tunnistaa asiakas vahvasti verkkokaupan korttimaksujen yhteydessä. Vahvaa tunnistamista koskeva sääntely tulee voimaan 14.9.2019.

Fiva toteaa tiedotteessaan 5.9.2019, että siirtymäajalla pyritään turvaamaan verkkokaupan korttimaksamisen jatkuvuus häiriöittä ja halutaan välttää kohtuuton haitta kuluttajille.

Finanssivalvonta päättää siirtymäajan pituudesta kuluvan vuoden aikana kuultuaan Euroopan pankkiviranomaisen ja muiden jäsenvaltioiden valvojien näkemyksiä asiasta. Finanssivalvonta tulee myöhemmin tänä vuonna edellyttämään suunnitelmaa muutosprosessin toteutukselle kaikilta sen valvottavilta verkkokaupan korttimaksamisen osapuolilta.

MaRa on huojentunut Fivan päätöksestä. Jos siirtymäaikaa ei olisi myönnetty, vaarana olisi ollut, että ostosten tekeminen suomalaisilla verkkokaupoissa ja sovelluksissa vaikeutuu tai pahimmassa tapauksessa estyy. Tämä olisi johtanut merkittäviin taloudellisiin tappioihin, rapauttanut vakavalla tavalla luottamusta korttimaksamisen sujuvuuteen ja helppouteen ja vahingoittanut merkittävällä tavalla suomalaisia yrityksiä ja niiden mainetta. Siirtymäajan on oltava riittävän pitkä, jotta yritykset ja niiden käyttämät maksupalveluntarjoajilla on kesäkuussa 2019 tarkentuneiden ohjeistuksien jälkeen saattaa maksujärjestelmät PSD2-direktiivin vaatimalle tasolle.

Fivan tiedotteessa muistutetaan, että vahvaa tunnistamista koskeva sääntely tulee voimaan 14.9.2019. Finanssivalvonta ei voi muuttaa sääntelyn voimaantulopäivää. Sääntelyn voimaantulolla on vaikutuksia muun muassa väärinkäytösten korvausvastuutilanteisiin kuluttaja-asiakkaan ja sen palveluntarjoajan välillä ja siten tällä linjauksella ei heikennetä kuluttajan oikeuksia korttimaksamisessa. Finanssivalvonta muistuttaa, että kuluttajaviestinnässä tulee antaa oikea kuva vastuunjakosäännöistä väärinkäytöstilanteissa.

MaRa odottaa, että siirtymäajan aikana maksuliikenne sujuu normaalisti, vaikka vahvaa tunnistautumista ei käytettäisi. Fivan päätös on vahva signaali markkinoille, että vahvan tunnistautumisen edellyttämät muutokset järjestelmiin voidaan tehdä hallitusti.  

 

Finanssivalvonnan tiedote 5.9.2019