Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta. Edessä on tärkeät vaalit, sillä lähivuosina tehdään isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Yksi Elinkeinoelämän keskusliiton vaaliviesteistä on "paremmalla sääntelyllä lisää kilpailukykyä". MaRan vt puheenjohtaja Tomi Lantto on koonnut keskeisiä ajatuksia teemasta.

Ensiksi tärkein asia: EU on vapaakauppa-alue, ei sääntelyalue. Mitä tiukemmin taloutta säännellään, sen pienempää on kasvu. Sääntelyä pitääkin olla niin vähän kuin mahdollista, mutta niin paljon, että markkina on riittävän yhtenäinen. Nyt tuntuu, että EU:sta on tullut sääntelykone ja sääntelyä on liikaa.

EU:ssa on vireillä useita hankkeita, jotka toteutuessaan lisäävät ravintoloiden byrokratiaa entisestään.

Hyvä sääntely parantaa markkinoiden toimintaa, ei vaikeuta sitä. Se ohjaa toimintaa niin, että markkina toimii paremmin. Hyvä esimerkki tärkeästä sääntelystä on ruuvin kierteen syvyys. Olisi hankaa, jos kierteissä olisi valmistajan mukaan eri kulma. Raideleveys on toinen ehkä ajankohtaisempi esimerkki ja kuvastaa, kuinka vaikeaa ja kallista muutoksen tekeminen myöhemmin voi olla. Sääntelyllekin on siis tarvetta.

Hyvä sääntely ei kuormita. Kun raideleveys on sovittu, niin siitä ei seuraa suuremmin hallinnollista humppaa. Sitä vastoin sääntely, jonka seurauksena yritykset joutuvat raportoimaan toimistaan, vain heikentää EU:n kilpailukykyä ja vähentää näin työpaikkoja. Ravintoloiden toimintaan liittyy valtavasti sääntelyä ja tilanne näyttää vain pahenevan. EU:ssa on vireillä useita hankkeita, jotka toteutuessaan lisäävät ravintoloiden byrokratiaa entisestään.

Hyvä sääntely ehkäisee harmaata taloutta. Suomen hyvinvointivaltio ja koko EU perustuvat ajatukselle, että kaikki osallistuvat kustannuksiin maksamalla veroja. Jos joku kiertää veroja, hän vie rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden työpaikat. Tätä ei voi sallia. Tästä seuraa, että joudumme hyväksymään jonkin verran hallinnollisia tehtäviä, mutta pidetään ne minimissä.

Hyvä sääntely on valvottavissa. Lisäksi valvontaan pitää olla riittävästi resursseja. Jos valtio tai EU luo sääntöjä, joita se ei kykene valvomaan, sääntelyä noudattavat vain kiltit yritykset. Samaan aikaan on valitettavan paljon yrittäjiä, jotka pyrkivät kiertämään sääntöjä ja maksimoimaan omat voittonsa. Poliitikkojen on syytä ymmärtää, että jos sääntelyä ei kyetä valvomaan, sääntely lisää harmaata taloutta.

Yhteenvetona sanoisin, että tuleva EU-parlamentti tekisi viisaasti, jos se ei säätäisi yhtäkään uutta direktiiviä vaan ainoastaan keskittyisi korjaamaan ja yksinkertaistamaan vanhaa lainsäädäntöä. Säännöistä ei EU:ssa ole pulaa, mutta kasvusta on.


Tomi Lantto
Perheyrittäjä
Antell’in henkilöstöravintolat
MaRan vt puheenjohtaja

 

MaRa on EK:n jäsenliitto. Kirjoitus on osa EK:n kampanjaa, jossa EU-vaalikevään aikana nostetaan esille yrityksille tärkeitä teemoja.