MaRa on ollut mukana ohjeistuksen laadinnassa, ja tulkinnat vastaavat MaRan näkemyksiä. Ohjeistuksen osassa I kerrotaan tietosuojaperiaatteista, jotka tulee huomioida kaikessa henkilötietojen käsittelyssä käsittelyn laillisista perusteista (suostumus, oikeutettu etu, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus, lakisääteinen tehtävä) rekisterinpitäjän velvollisuuksista (riskiperusteinen lähestymistapa, oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja ja missä tilanteissa tietosuojavastaan nimittäminen on asetuksen mukaan pakollista). Ohjeistuksen osassa II annetaan yksityiskohtaisia ohjeita majoitus- ja ravitsemistoimintaa harjoittaville yrityksille koskien henkilötietojen käsittelyä hotellissa asiakkuussuhteen perusteella (legitiimi intressi) suoramarkkinointia nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille asiakkaan maksukorttitietojen käsittelyä rekisteröidyn informointivelvoitteen toteuttamista hotellitoiminnassa (informoidaan tietojen käsittelystä jo huoneen varausvaiheessa) asiakkaiden erikoisruokavaliotietojen käsittelyssä huomioitavia asioita. Ohjeeseen tästä >>   MaRan ja EK:n ohjeet tietosuoja-asetuksesta MaRan laatimat ohjeet tietosuoja-asetuksesta löytyvät täältä. Ohjeistuksia tullaan päivittämään loppuvuodesta ja keväällä 2018. Elinkeinoelämän keskusliiton ohjeistus tietosuoja-asetuksesta julkaistaan lähiaikoina. Ohjeistus tullaan lisäämään MaRan jäsensivuille. Lisätietoa:MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200