Ympäristöterveydenhuollon ilppa-palvelussa voi ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta.

Palvelun käyttäjä tarvitsee Suomi.fi-valtuutuksen yritykseen, jolle ilmoitus tehdään. Ilpasta tiedot menevät paikallisen valvontayksikön kuten kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti.

Lisätietoa Ruokavirastosta ja kuntien valvontayksiköistä.