Elinkeinoelämän keskusliitto EK on laatinut ohjeistuksen tietosuoja-asetuksesta. Tietopaketissa kuvataan tiiviisti asetuksen yritysten kannalta keskeistä sisältöä ja listataan, kuinka asetuksen vaatimuksiin voi valmistautua. Työ on hyödyllistä aloittaa henkilötietojen käsittelyn nykytilan kartoituksesta. Uusi sääntely edellyttää, että henkilötietoja käsittelevä yritys pystyy osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetuksen sääntelyä. Siksi on tärkeätä muun muassa varmistaa, että henkilötietojen käsittelyä koskeva dokumentointi ja sisäinen ohjeistus ovat kunnossa. Myös MaRa on laatinut omat ohjeensa uudesta tietosuoja-asetuksesta. Ohjeet löytyvät MaRan jäsentietopankista. Hotelli- ja ravintola-alan eurooppalainen kattojärjestö HOTREC on laatinut toimialalle englanninkielisen ohjeistuksen. Tutustu EK:n tietopakettin >>Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta:MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200