Yritysten vastuullisuus on yksi päivän polttavista keskustelunaiheista. EK on vastannut huutoon ja julkaissut ”Vastuullisuuden suunnannäyttäjät” -julkaisun, joka sisältää käytännön työkaluja ja esimerkkejä yritysvastuun johtamiseen.

Vastuullisuus on noussut yhä voimakkaammin elinkeinoelämän agendalla: EK:n mukaan kaksi kolmasosaa sen jäsenyrityksistä näkee vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä kasvavan tai suuren merkityksen liiketoiminnalleen.

Vastuullisuuden suunnannäyttäjät on kohdistettu erityisesti vastuullisuustyötään käynnistäville ja sitä kehittäville yrityksille. Julkaisu sisältää neljä vastuullisen yrityksen ”arkkityyppiä” eli toimintamallia, jotka kuvaavat yritysten monenlaisia tapoja toteuttaa vastuullisuutta sekä tarjoaa näkökulmia yrityksen oman vastuullisuustarkastelun tueksi. Raportissa esitellään myös eri toimialojen yritysvaikuttajien näkemyksiä ja vinkkejä vastuullisuuden johtamiseen yrityksissä.

EK:n verkkosivuilta löytyy myös vastuullisuusbotti, jonka esittämien kysymysten avulla yrityksen johto ja työntekijät voivat hahmottaa yrityksen vastuullisuustoimia.

 

EK:n  Vastuullisuus-sivut