Matkailun aluetaloudellinen vaikutus vuositasolla pelkästään Turussa lähentelee 700 miljoonaa euroa. Aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen antaa paremman kuvan kuin pelkkien yöpymisvuorokausien seuraaminen. Tuottavuus on tärkeämpää kuin volyymi. Enemmän ei siis aina