Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on antanut Näkövammaisten liiton pyynnöstä lausunnon opaskoiran käyttäjien lisämaksusta. Lautakunnan mukaan näkövammaisen henkilön opaskoira ei ole rinnastettavissa lemmikkieläimeen, vaan se on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline. Avustajakoira voidaan rinnastaa opaskoiraan. Kaavamainen lisämaksun vaatiminen opaskoiraa käyttäväItä vammaiselta majoittujalta on lähtökohtaisesti syrjintää.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa lausunnossaan, että majoitusliikkeellä on liiketoimintaa harjoittaessaan lähtökohtaisesti oikeus hinnoitella tarjoamansa palvelut parhaaksi katsomaIlaan tavalla edellyttäen, ettei hinnoittelu ole syrjivää. Lautakunta toteaa lausunnossa tarkemmin ilmenevin perustein, että kaavamainen lisämaksun vaatiminen opaskoiraa käyttäväItä vammaiselta majoittujalta on lähtökohtaisesti syrjintää henkilön vammaisuuden perusteella.

Lautakunta katsoo, että mahdollisten lisämaksujen perimisen tulee perustua todellisiin aiheutuneisiin lisäkuluihin joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten jos opaskoira on tehnyt tarpeensa majoitustiloihin. Silloinkin on suhteellisuusarvioinnissa otettava huomioon, onko opaskoiran kanssa majoittujalla ollut mahdollisuus vaikuttaa syntyneisiin lisäkuluihin ulkoiluttamalla opaskoiraa riittävästi vai onko kyse ollut ennakoimattomasta tilanteesta, kuten opaskoiran sairaudesta tai myrkytyksestä. Samoin, jos opaskoira aiheuttaa vahinkoa majoitusliikkeen omaisuudelle esimerkiksi pureskelemalla huonekaluja rikki, on majoitusliikkeellä luonnollisesti oikeus vaatia korvaus omaisuudelleen aiheutuneesta vahingosta.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan lausunto