Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto käsittelee parhaillaan autoilun verotuksen kokonaisuutta. Kiinteän ajoneuvoveron korottaminen on MaRan mukaan paras tapa paikata väheneviä polttoaineverotuottoja. MaRa vastustaa kilometriveroa, koska se nostaisi liikkumisen kustannuksia Suomessa, vähentäisi kotimaan matkailua ja lisäisi suomalaisten ulkomaan matkailua. Myös täyssähköautot tulee saattaa autoveron piiriin, jotta autoverotuottojen romahdus estetään.

Liikenteeltä kerätään tällä hetkellä erilaisia verotuloja noin viisi miljardia euroa vuodessa. Liikenteen sähköistymisen seurauksena verotuotot tulevat romahtamaan tulevina vuosina. Jos liikenteen verotuotot halutaan ylläpitää nykyisellä tasolla, pitää liikenteen verotukseen tehdä muutoksia.

Liikenteen verotukseen ja maksuihin liittyvillä päätöksillä on suuri vaikutus kotimaan matkailun kustannuksiin, työntekijöiden kustannuksiin ja matkailu- ja ravintola-alan yritysten logistiikkakustannuksiin. Tästäkin huolimatta MaRa katsoo, että jos valtion on katettava liikenteen verotuottojen väheneminen, verotus tulisi kohdentaa liikenteeseen eikä kulutusveroihin. Suomessa kulutusverotus on jo nykyisin EU-alueen kireimpiä. Liikenteen verotuottojen vähentymistä on mahdollista paikata täyssähköautojen autoverotuksella ja niiden ajoneuvoveroa korottamalla.

Autoverotukseen tehtäviä muutoksia harkittaessa on huomioitava, että liikenteen verokertymä tulee polttoaineverotuottojen alentumisen seurauksena alenemaan sadoilla miljoonilla euroilla vuoteen 2030 mennessä.

– Autoveroa ei ole mahdollista alentaa, koska liikenteen verokertymä laskisi muuten liian paljon. Jotta autoverotuottojen romahdus estetään, valtion tulee saattaa lähivuosina myös täyssähköautot autoverotuksen piiriin. Verotason tulee olla sellainen, että täyssähköauton autoverotus on polttomoottoriautoja kevyempää, MaRa toteaa lausunnossaan.

Jos polttoaineverotuottojen vähentymistä halutaan paikata liikenteen muita veroja korottamalla, MaRan näkemyksen mukaan paras vaihtoehto on vuotuisen kiinteän ajoneuvoveron korottaminen.

– Vuotuinen ajoneuvovero on matkailun kannalta neutraali vero. Veron määrään ei vaikuta se, kuinka paljon henkilöautoa käytetään kotimaassa liikkumiseen. Sähköauton käytön verotus on tällä hetkellä huomattavasti pienempi kuin polttomoottoriautolla. Tasapuolisempi käytön verotus edellyttäisi, että sähköautojen vuotuista ajoneuvoveroa korotettaisiin, MaRa toteaa lausunnossaan.

MaRa vastustaa kilometriveroa, koska se nostaisi liikkumisen kustannuksia Suomessa, vähentäisi kotimaan matkailua ja lisäisi suomalaisten ulkomaan matkailua.

– Kilometriverojärjestelmä olisi kallis ja kustannustehoton sekä väärinkäytöksille ja kyberhyökkäyksille altis, MaRa moittii lausunnossaan.

MaRa katsoo, että polttoaineiden valmisteveroja ei voida korottaa, koska vuonna 2027 tai 2031 käynnistyvä tieliikenteen päästökauppa nostaa merkittävästi henkilöautoilun ja kotimaan matkailun kustannuksia suurimmalla osalla kotitalouksia.

 

MaRan lausunto