Työ- ja elinkeinoministeriö tekee selvitystä tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten elämästä Suomessa, työmarkkina-asemasta ja julkisten työvoimapalveluiden käytöstä. Osa selvitystä on työnantajille suunnattu kysely, jossa kartoitetaan ukrainalaisia työllistäneiden ja työllistämisestä kiinnostuneiden työnantajien näkemyksiä.

Kyselystä saadun tiedon avulla pyritään parantamaan sotaa paenneiden mahdollisuutta työllistyä ja työnantajien mahdollisuuksia työllistää sotaa paenneita. Kyselyssä ukrainalaisilla tarkoitetaan Ukrainasta Venäjän hyökkäyssotaa paenneita tilapäistä suojelua Suomessa saavia ihmisiä.

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset analysoidaan siten, ettei yksittäisiä vastaajia tai organisaatioita ole mahdollista tunnistaa. Vastaaminen kestää arviolta 5-10 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 15.6. mennessä.  

Tästä kyselyyn >

 

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkina-asemaa ja työvoimapalveluiden käyttöä