Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat niin työnantajiin kuin työntekijöihin syrjimättömän työelämän puolesta. Järjestöt korostavat yhteistiedotteessaan tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja monimuotoisen työelämän välttämättömyyttä suomalaiselle yhteiskunnalle. Syrjimättömyyden tulisi järjestöjen mukaan olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys.

– Haluamme herätellä kaikkia suomalaisia pohtimaan omia asenteitaan, ennakkokäsityksiään ja laajentamaan ajatteluaan. Jokainen voi omalla käytöksellään olla vaikuttamassa työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen. Monimuotoinen työympäristö on rikkaus ja tuo suomalaisille työyhteisöille valtavasti hyötyjä. Koko työyhteisöllä on vastuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä työpaikalla ja jokainen voi sanoin ja teoin edesauttaa syrjimättömän ja yhdenvertaisen kulttuurin luomista omassa työyhteisössään, järjestöt kannustavat tiedotteessaan.

Työmarkkinakeskusjärjestöt muistuttavat, että työnantajalla on velvollisuus ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta.

– Saamme avoimella työkulttuurilla houkuteltua osaajia vastaamaan kasvavaan työvoimapulaan ja samalla edistämme innovaatio- ja uudistumiskyvykkyyttä sekä luomme työympäristöjä, joissa jokainen saa vapaasti olla oma itsensä. Näitä hyötyjä ei kuitenkaan saa valjastettua, ellei työyhteisö arvosta ja ymmärrä erilaisuutta.

Syrjintä on Suomessa kielletty. Syrjintä ei saa estää kenenkään työllistymistä tai onnistumista omassa työssään. 

 

Työmarkkinakeskusjärjestöjen tiedote