EK:n heinäkuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet kaikilla päätoimialoilla. Suhdannenäkymiä mittaavat saldoluvut ovat painuneet jo lähelle finanssi-, euro- ja koronakriisin tasoja. Matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on edelleen normaalitilannetta jäljessä. Alan suhdannenäkymissä oli keväällä pientä toiveikkuutta, mutta heinäkuussa odotukset kääntyivät laskuun.

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on edelleen normaalitilannetta jäljessä. Suhdannetilanteen palautuminen jatkui kesällä, mutta tilanne oli heinäkuussa yhä normaalia heikompi. Heinäkuun tilanteen saldoluku oli -10, kun se huhtikuussa oli -36.

Alan myynti kasvaa yleisesti, mutta ongelmia tuottaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Kustannukset ovat nousussa, mutta kannattavuutta on saatu hilattua paremmaksi viime vuodesta.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymissä oli keväällä pientä toiveikkuutta, mutta heinäkuussa odotukset kääntyivät laskuun. Heinäkuussa näkymien saldoluku oli -7, kun se vielä huhtikuussa oli +12. Paranevia suhdanteita lähitulevaisuudelle odotti heinäkuussa 14 prosenttia vastaajista. 21 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän.  

Tiedustelun mukaan työvoiman saannissa on edelleen haasteita, sillä peräti 59 prosenttia vastaajista koki ammattityövoiman puutteen myynnin kasvun esteenä. Kustannusten odotetaan nousevan lähes yksimielisesti, joten toiminnan pitäminen kannattavana on aiempaakin vaikeaa.

 

EK:n tiedote