Suomalainen elinkeinoelämä kärsii tällä hetkellä voimakkaasti Venäjän hyökkäyssodan seurauksista. EK:n yrityskyselyn mukaan noin 80 prosenttia yrityksistä arvioi, että kohonneet energiahinnat ovat vähentäneet niiden kannattavuutta joko hieman tai merkittävästi. Lähes joka neljäs yritys suunnittelee lomauttavansa henkilökuntaansa seuraavan puolen vuoden aikana.

Akuutin energiatilanteen lisäksi EK kysyi yrityskyselyssään hallituksen työllisyystoimien vaikuttavuudesta. Vastaajista vajaat 80 prosenttia näki hallituksen keväällä käynnistämän pohjoismaisen työnhaun mallin neutraalina, mutta jopa 18 prosenttia haitallisena. Vain 8 prosenttia näki tämän työllistämistoimen lisäävän työllisyyttä.

EK:n tiedote