Elinkeinoelämän keskusliitto EK kysyi työnantajayrityksiltä niiden näkemyksiä Venäjä-pakotteista, valtiojohdon toiminnasta Ukrainan sodan aikana sekä Nato-jäsenyyden vaikutuksista Suomen houkuttelevuuteen. Yrityskyselyyn vastasi noin 900 työnantajayritystä.

93 prosenttia yrityksistä hyväksyy Venäjää vastaan asetetut pakotteet, vaikka asetetut pakotteet vaikuttavat laajasti yrityskenttään. Osuus ei ole muuttunut maaliskuun alusta (94 %), vaikka sen jälkeen EU:ssa on tehty lukuisia uusia päätöksiä yhä tiukemmista Venäjään kohdistuvista pakotteista. 

82 prosenttia yrityksistä antoi valtiojohdolle hyvän ja vain 4 prosenttia huonon arvosanan Ukraina-kriisin hoidosta ja Nato-päätöksen valmistelusta. Varsinkin suuremmissa työnantajayrityksissä valtiojohdolle annetaan lähes poikkeuksetta joko melko tai erittäin hyvä arvosana kriisin aikaisesta toiminnasta.

Yritykset uskovat laajasti, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen houkuttelevuutta yritysten investointi- ja kasvumaana. Näin arvioi 78 prosenttia yrityksistä, kun 6 prosenttia oli asiasta eri mieltä. Vahvimmin Nato-jäsenyyden myönteisiin vaikutuksiin uskotaan keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. 

Lomautukset ja irtisanomiset ovat ainakin toistaiseksi selvästi harvinaisempia kuin esimerkiksi koronan aiheuttamat henkilöstön vähennykset pandemian alkuvaiheessa. 8 prosenttia yrityksistä on joutunut lomauttamaan ja 3 prosenttia irtisanomaan työntekijöitään sodan ja siitä seuranneen kansainvälisen kriisin seurauksena. Lähes saman verran yrityksiä ennakoi henkilöstön vähennyksiä lähitulevaisuudessa.

44 prosenttia vastaajista on kiinnostunut ukrainalaisten palkkaamisesta yritykseensä. Kiinnostus ukrainalaisten palkkaamiseen on sitä todennäköisempi, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse.

 

EK:n yrityskyselyn tulokset