Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE on käynnistänyt huhtikuun alussa matkailu- ja ravintola-alan yrityksille suunnatun Datasta kasvua -valmennuksen. Se tarjoaa osallistujayrityksille mahdollisuuden uudistaa liiketoimintaansa reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti. Valmennus on maksuton. Ensimmäinen yhteislähtö käynnistyi 7.4.2022. Toinen yhteislähtö käynnistyy yhteisöluotsin johdolla verkossa 2.6.2022.

Datalähtöinen ajattelu ei ole ollut kovinkaan tyypillistä matkailu- ja ravintola-alan yrityksillä. Vaikka nykyisellään erilaista tietoa on paljon saatavilla, se ei ole helposti virrannut päätöksenteon taustalle.

Dataan perustuvan päätöksenteon merkitys lisääntyy matkailu- ja ravintola-alalla kaikenkokoisissa yrityksissä. Yritysten kyky kerätä ja hyödyntää dataa on keskeinen osa yrityksen arvonluontia ja yritysten kilpailukyvyn kasvattamista. Dataa analysoimalla yritys voi esimerkiksi arvioida, mihin asiakasryhmään sen on hyvä keskittyä, millaisia tuotteita ja palveluja sen kannattaa edelleen kehittää tai missä kanavissa yrityksen kannattaa olla markkinoimassa tuotteitaan. Mitä enemmän yrityksellä on tietoa siitä, mitä asiakkaat siltä haluavat, sitä helpompi yrityksen on kehittää omaa palveluaan.

Valmennuksen aikana ideoit ja kehität yritykselle datapohjaista tuotetta tai palvelua siten, että siitä syntyy arvoa kaikille – asiakkaille, yritykselle ja sen kumppaneille. Valmennus auttaa yritystäsi hyödyntämään käytettävissä olevaa dataa uusissa ja kilpailukykyisissä verkostoissa.

Valmennus toteutetaan verkossa. Mukaan valmennukseen voi tulla itsenäisesti opiskellen myös matkan varrella. Kaikille yrityksille on tarjolla sparrausta ja yhteisöluotsilta saatavilla olevaa tukea koko valmennuksen ajan.

 

Lisätietoja hankkeesta