Verojen maksujärjestelyihin on tulossa määräaikaisia helpotuksia, kertoo valtiovarainministeriö tiedotteessaan. Verohallinto keventää maksujärjestelyjen ehtoja, ja valtiovarainministeriö valmistelee alempaa viivästyskorkoa maksujärjestelyyn kuuluville veroille. Muutokset ovat määräaikaisia.

 

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorkoa ehdotetaan alennettavaksi 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Viivästyskoron suuruus olisi sama kuin viime kesänä tehdyissä helpotetuissa maksujärjestelyissä.

Valtiovarainministeriö on alkanut valmistella lainmuutosta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa mahdollisimman pian.

Verohallinto helpottaa tilapäisesti maksujärjestelyjen ehtoja. Helpotettua maksujärjestelyä voivat hakea aiemmasta poiketen myös ne verovelvolliset, joilla on voimassa oleva maksujärjestely. Tässä yhteydessä uuteen maksujärjestelyyn voidaan lisätä myös sellaisia veroja, jotka eivät ole olleet aikaisemmassa maksuohjelmassa mukana. Uusi maksujärjestely voisi olla enintään kahden vuoden pituinen.

MaRa on vaatinut yritysten maksujärjestelyihin helpotuksia, koska korona ja valtioneuvoston asettamat rajoitukset ovat tehneet normaalin liiketoiminnan mahdottomaksi jo yli vuoden ajan, eivätkä yritykset pysty noudattamaan normaalin liiketoiminnan aikana sovittuja maksujärjestelyjä. 

 

MaRan tiedote verotuksen maksujärjestelyiden keventämistarpeesta 31.3.