Valtiokonttori kertoo luopuvansa niistä kustannustuen ensimmäisen kierroksen takaisinperinnöistä, jotka liittyvät KEHA-keskuksen myöntämiin ravintolatukiin. Päätös perustuu hallituksen toisen lisätalousarvioesityksen linjaukseen.

Asia koskee 340 KEHA-tukia saanutta yritystä, joilta olisi peritty 7,5 miljoonaa euroa kesällä 2020 myönnettyä kustannustukea. 

Valtiokonttorin tehtävänä on ollut yhteensovittaa muut vuonna 2020 myönnetyt koronatilanteeseen liittyvät tuet ensimmäisen kustannustuen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muut tuet on vähennetty kustannustuesta kokonaan tai osittain laissa säädetyn mukaisesti.