Kustannustuesta järjestetään viides hakukierros. Lakiesitys mahdollistaisi jatkoajan kustannustuen myöntämiselle. Tuki myönnettäisiin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille. TEMin tiedotteen mukaan lakiluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle.

Tuen myöntäisi TEMin mukaan entiseen tapaan Valtiokonttori. Viidennessa hakukierroksessa tukikelpoisia olisivat matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yritysten lisäksi myös muiden toimialojen yritykset, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus joko suoraan tai merkittävään asiakaskuntaan. Pelkkää viranomaisen suositusta ei pidettäisi rajoituksena. 

Kustannustuki perustuu Euroopan komission koronaepidemian takia joustavoittamiin EU:n valtiontukisääntöihin, jotka ovat nykyisellään voimassa 31.12.2021 asti. Komissio on parhaillaan arvioimassa, jatketaanko sääntöjen tilapäisiä lievennyksiä vielä vuoden 2022 puolelle. Kustannustuen valmistelun jatko on riippuvainen komission tulevasta linjauksesta.

Kustannustuen hakukausi olisi tarkoitus alkaa joulukuussa ja päättyä helmikuussa 2022.