Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamari teetti kesällä Työvoiman saatavuus ja kysyntä sekä osaamistarpeet matkailu- ja ravintola-alalla -tutkimuksen. Tutkimuksessa kartoitettiin uusmaalaisten hotelli- ja ravintola-alan yritysten näkemyksiä alan ja yritysten tulevaisuudesta muuttuvassa ympäristössä. Teemoihin sisältyivät yrityksen henkilöstö, rekrytointi, nykyisen henkilöstön osaaminen ja koulutustarpeet sekä trendit ja tulevaisuus.

Tutkimuksen mukaan mara-alan osaajapulaan löytyy ratkaisuja muun muassa maahanmuuttajien työlupaprosessien sujuvoittamisesta sekä tiiviistä yhteistyöstä yritysten ja oppilaitosten välillä. Alalle työllistytään perinteisesti paljon työharjoitteluiden ja työpaikalla oppimisen kautta.

– Mara-alan yrityksille harjoittelupaikkojen tarjoaminen on tosiaan erittäin hyvä rekrytointikanava. Silloin yritykset pääsevät tutustumaan juuri mara-alasta kiinnostuneisiin potentiaalisiin työntekijöihin. Valitettavasti pandemian takia tämä rekrytointikanava on ollut viimeisen kahden vuoden aikana vajaakäytössä, MaRan koulutuspoliittinen asiantuntija Minna Halmetoja toteaa.

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä voidaan ja kannattaa tutkimuksen mukaan kehittää edelleen. Yritykset toivovat muun muassa työharjoitteluiden parempaa seurantaa ammatillisten oppilaitosten puolelta ja opettajien läsnäoloa työpaikoilla.

Taloustutkimus Oy syvähaastatteli tutkimukseen 30 Uudellamaalla toimivaa matkailu- ja ravintola-alan yrityksen edustajaa kesäkuussa 2021. Haastateltavat olivat yritysten omistajia, toimitusjohtajia tai suurimmissa yrityksissä HR-toiminnoista vastaavia henkilöitä.