OTM Olli Varmo on nimitetty MaRan työmarkkinajohtajaksi 1.9.2021 alkaen. Hän seuraa tehtävässä eläkkeelle siirtynyttä Eero Lindströmiä. Varmo on monelle liiton jäsenelle tuttu, sillä hän on toiminut MaRassa työmarkkinalakimiehenä vuodesta 2013 alkaen.

Varmon vastuualueeseen kuuluvat työsopimusneuvottelujen johtaminen, sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen työmarkkina-asioissa sekä työlainsäädännön edunvalvonta.

Varmo odottaa innolla uuden tehtävän alkamista.

– Vaikka Eeron saappaat ovat erittäin isot täytettäväksi, työmarkkinajohtajan tehtävävään astumista helpottaa ympärilläni oleva raudanlujien ammattilaisten tiimi. Palvelualojen merkitys tulee yhteiskunnan muuttuessa kasvamaan, minkä johdosta myös meidän tekemämme työn merkitys tulee korostumaan, Varmo visioi.

Koronarajoitukset ovat runnelleet sekä toimialan yrityksiä että työntekijöitä puolentoista vuoden ajan. Varmo ennakoi syksyllä alkavista työehtosopimusneuvotteluista vaikeita.

– Alan yritykset ovat kärsineet viranomaisten asettamista rajoituksista kohtuuttomasti, niiden tulot ovat pudonneet merkittävästi ja kassat huvenneet tulojen laskiessa ja kiinteiden kulujen pysyessä korkealla tasolla. Yritysten taistellessa olemassaolostaan myös työntekijät ovat joutuneet pitkien lomautusten kohteeksi ja alan ansiokehitys on kärsinyt kriisin johdosta. Osapuolien intressien yhteensovittaminen näissä olosuhteissa on erittäin haastavaa, Varmo toteaa.