EK:n tammikuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen pysyneen heikkona vuodenvaihteen tienoilla. Talouden palautuminen koronakriisistä jatkuu lähikuukausien aikana, sillä suhdanneodotukset ovat nousussa. Koronakriisi koettelee matkailu- ja ravintola-alaa. Alan suhdannetilanne jatkuu erittäin huonona. Suhdannenäkymät ovat hieman kohentuneet, mutta ovat nekin synkät.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne matelee tammikuussa 2021 tehdyn suhdannebarometrin mukaan yhä hyvin syvällä. Nykytilanteen saldoluku on -85.

Alan myynnin väheneminen on jatkunut ja myyntiodotukset ovat erittäin huonot. Henkilöstön määrä on vähentynyt voimakkaasti ja saman kehityksen ennakoidaan jatkuvan kevättalven aikana. Koronavirus ja siitä seurannut kysynnän romahdus on selkeästi suurin myynnin kasvun este.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat hieman kohentuneet, mutta ovat edelleen hyvin synkät. Näkyminen saldoluku on nyt -55, kun se lokakuussa oli -77.

Paranevia suhdanteita seuraavalle puolelle vuodelle odotti nyt 5 prosenttia vastaajista ja 60 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla.  Tiedustelun mukaan myynnin määrä lasku on jatkunut viime kuukausien aikana. Riittämätön kysyntä nähdään edelleen myynnin kasvun suurimpana esteenä, mutta rahoitusvaikeuksien rooli kasvun esteenä on myös merkittävä.  

 

EK:n suhdannebarometri