Henrik Bitten stipendirahastolle, Aulis Mäkisen opintorahastolle ja Suomen Hotelliyhdistyksen rahastolle tarkoitettujen apurahahakemusten tulee olla perillä MaRassa viimeistään 31.10. 2021. Hotelli- ja ravintolaneuvoston rahaston apurahojen hakuaika päättyy 29.10.2021 klo 16.
 

Henrik Bitten stipendirahasto, kunniakrouvari Aulis Mäkisen opintorahasto ja Suomen Hotelliyhdistyksen rahasto

Henrik Bitten stipendirahasto myöntää apurahoja matkailu- ja ravintola-alan tutkimustoimintaan ja selvitysten tekemiseen, alan oppimateriaalin laatimiseen ja jatko-opintoihin kotimaassa ja ulkomailla.

Aulis Mäkisen opintorahasto jakaa apurahoja matkailu- ja ravintola-alan jatko- ja täydennyskoulutukseen ulkomaisissa oppilaitoksissa sekä kansainvälistymistä edistäviin opintoihin kotimaisissa oppilaitoksissa. Kansainvälistymistä edistäviin opintoihin apurahaa voi hakea myös työryhmä.

Suomen Hotelliyhdistyksen rahasto jakaa apurahoja majoitus- ja ravintola-alan opettajille ja opiskelijoille heidän oman osaamisensa kehittämiseen. Rahasto painottaa pk-yrittäjyyteen ja pk-yritystoiminnan tukemiseen tähtääviä hakemuksia.

Apurahoja voi hakea alan jatko- ja täydennyskoulutukseen, opintomatkoihin, seminaareihin tai vastaaviin tilaisuuksiin osallistumiseen kotimaassa tai ulkomailla tai muihin, hakijan hakemuksessaan perustellusti ilmoittamiin tarkoituksiin, jotka tähtäävät oman osaamisen kehittämiseen.
 
Rahastojen hakemukset toimitetaan lokakuun aikana osoitteella:

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Henrik Bitten rahasto / Aulis Mäkisen opintorahasto / Suomen Hotelliyhdistyksen rahasto
PL 195
00151 Helsinki

Vapaamuotoisessa, nimetylle rahastolle osoitetussa hakemuksessa hakijan tulee selvittää apurahan käyttötarkoitus perusteluineen ja siinä on mainittava haettavan apurahan tarkka määrä euroissa. Hakemuksesta on selvittävä hakijan tai hakijoiden yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Hakemuksen tulee olla perillä MaRassa viimeistään 31.10.2021.
 

Hotelli- ja ravintolaneuvoston rahaston apurahat

Suomen Kulttuurirahaston Hotelli- ja ravintolaneuvoston nimikkorahaston apurahojen hakuaika päättyy 29.10. klo 16. Rahaston tarkoitus on edistää hotelli- ja ravintola-alan tutkimustoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Apurahoja haetaan verkkopalvelussa www.skr.fi > Apurahanhakijan verkkopalvelu.