MaRa on antanut sisäministeriölle lausunnon arpajaislain uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Esitysluonnoksen mukaan nykyisen kaltainen rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmä on käytössä myös jatkossa. MaRa pitää linjausta erittäin kannatettavana. Rahapeliautomaateista saatavat korvaukset Veikkaus Oy:ltä muodostavat ravintoloille ja liikenneasemille tärkeän tuloerän.

Rahapeliautomaattien määrä on Veikkauksen uusien myyntipaikkakriteerien perusteella supistunut merkittävästi. Vuonna 2019 hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja oli noin 18 500 kappaletta ja vuoden 2021 alussa enää 10 500 kappaletta. Myyntipaikkakohtaista peliautomaattien enimmäismäärää on vähennetty 15:sta ensin seitsemään ja tämän jälkeen neljään.

MaRan mukaan hajasijoitusjärjestelmää tulee ylläpitää ja kehittää niin, ettei kontrolloimattoman, ulkomaisilla rahapelisivustoilla tapahtuvan uhkapelaamisen kiinnostavuus lisäänny. Ulkomaiset rahapelisivustot kilpailevat raha-automaattipelaamisen kanssa.

– Rahapeliautomaatilla pelaamisessa on suurilta osin kysymys satunnaispelaamisesta. Rahapelihaittoja voidaan vähentää pelaajan pakollisen tunnistautumisen mahdollistavilla pelaamisen hallinnan välineillä, tehokkaalla ikärajavalvonnalla ja arpajaislakiin uutena asiana säädettävällä omavalvonnalla, MaRa toteaa lausunnossaan.

Hajasijoitettujen raha-automaattien pakollista tunnistautumista koskeva aiempi arpajaislain muutos tulee voimaan vuoden 2022 alusta lukien, mutta Veikkaus on aikaistanut pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa. Nyt avoinna olevilla pelikoneilla voi pelata vain tunnistautuneena.

Huvipuistoissa olevien pelilaitteiden ja -automaattien palkinnot

Arpajaislain 56 §:ssä on säädetty huvipuistoissa olevien pelilaitteiden ja -automaattien palkintojen enimmäisarvosta. Enimmäisarvo on määritetty noin 20 vuotta sitten. Voiton rahamäärää ei ole tarkistettu, vaikka rahan arvo on muuttunut merkittävästi.

Huvipuistotoimintaan oleellisesti liittyvien pelitoimintojen kehittäminen ja niiden pitäminen asiakkaille mielenkiintoisena on vuosi vuodelta käynyt vaikeammaksi arpajaislaissa säädetyn maksimivoiton arvon jäädessä jälkeen kiinnostavien pääpalkintojen arvosta.

MaRa esittää, että 56 §:ssä mainittua voiton maksiarvoa nostetaan 100–150 euroon ja että pelilaitteista ja automaateista voi saada voitoksi myös muun rahanarvoisen etuuden.

– Maksimiarvon tarkistaminen on tarpeellista, jotta palkintona voisi olla myös huvipuistokävijöille mielekkäitä pääpalkintoja. Huvipuistopelien pelaaminen on hauskanpitoa eikä mahdollisuus hyvällä tuurilla voitettaviin arvokkaampiin pääpalkintoihin muuta pelaamisen luonnetta toiseksi, MaRa toteaa lausunnossaan.

 

MaRan lausunto