Valtioneuvoston periaatepäätösluonnos lentoliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä on ollut lausuntokierroksella. MaRa on antanut asiasta lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriölle.

Lentoliikenteeseen ja Finnairin toimintaan ja kilpailuasemaan vaikuttavilla päätöksillä on erittäin suuri merkitys matkailutoimialalle ja sen kasvun edellytyksille Suomessa. Suomi on maantieteellisen sijaintinsa takia kansainvälisessä saavutettavuudessa eri asemassa kuin muut Euroopan maat.  Suomi on riippuvainen hyvistä lentoyhteyksistä. 

Finnair on Suomen matkailualan strateginen kumppani. Ilman vahvaa Finnairia ja sen kattavaa ulkomaanreittiverkostoa Suomen matkailuelinkeinolla ei ole toimintaedellytyksiä.

Koronapandemia iski matkailutoimialaan poikkeuksellisella voimalla keväällä 2020 ja on ajanut myös lentoliikenteen sen historian pahimpaan kriisiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kansainvälinen matkailu Suomeen pääsee käynnistymään aikaisintaan ensi kesänä, kun Suomessa ja sen kannalta tärkeimmissä matkailumaissa on riittävä määrä väestöä saanut koronarokotteen. Kansainvälisen lentoliikenteen elpymisen vuoden 2019 tasolle arvioidaan kestävän vähintään 3–4 vuotta.

Muita kireämmät velvoitteet rapauttaisivat Finnairin kilpailukyvyn – ulkomaisten matkailijoiden määrä laskuun   

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lentoliikenteessä tavoitellaan sekoitevelvoitteen avulla 30 prosentin osuutta kestäville biopolttoaineille vuonna 2030. Periaatepäätösluonnokseen on kirjattu toimenpiteeksi ”uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluvelvoite tai siihen rinnastuva kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoite”.

Valtioneuvoston uusiutuvien lentopolttoaineiden jakeluvelvoitettava koskevasta selvityksestä käy ilmi, että 30 prosentin jakeluvelvoitepolku rapauttaisi Finnairin kilpailukyvyn. Myös matalammat jakeluvelvoitepolut (5 % ja 14 %) nostaisivat merkittävästi kustannuksia ja heikentäisivät Finnairin kilpailukykyä suhteessa muihin lentoyhtiöihin. Muuta maailmaa kireämmillä kansallisesti päätetyillä jakeluvelvoitteilla heikennettäisiin yhtiön mahdollisuutta investoida uuteen kalustoon ja teknologiaan, jolla voidaan vähentää päästöjä.

Muuta maailmaa korkeampi kansallinen jakeluvelvoite hinnoittelisi Finnairin pois Aasian-liikenteestä. Finnairin vuosikausia rakentama Aasia-strategia romuttuisi, kun Suomen ja Aasian välisen lentoreitin matkustajamäärät romahtaisivat. Kansainvälisen lentoverkoston supistuminen Suomessa johtaisi ulkomaisten matkailijoiden määrän laskuun. Myös päästöjen näkökulmasta kehitys olisi huono, koska matkustajia siirtyisi pohjoiselta polttoainetehokkaammalta reitiltä pidemmälle eteläiselle reitille ja päästöt kasvaisivat.

Päätökset tehtävä kansainvälisellä tasolla

Lentoliikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevat päätökset on välttämätöntä tehdä kansainvälisellä tasolla.

Valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksessa ehdotetaan myös selvityksen tekemistä kansallisen lentoveron käyttöönotosta. Selvitykselle ei ole perusteita. Kotimaan lentoliikenteen päästöt ovat vähentyneet ja liikennesuoritteen ennustetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Kansallinen lentovero johtaisi kotimaan lentojen kustannusten kallistumiseen suhteessa ulkomaanmatkailuun. Tämä heikentäisi kotimaanmatkailun kilpailuasemaa suhteessa ulkomaanmatkailuun.

 

MaRan lausunto kokonaisuudessaan