Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kaivoslain uudistamista. Ministeriö järjestää lakihankkeesta kaikille kansalaisille ja organisaatioille avoimen kuulemistilaisuuden verkossa tiistaina 15.9.2020 klo 13–15. Tilaisuudessa on mahdollisuus vaikuttaa lain uudistamiseen.

Tilaisuudessa kuullaan alustuksia kaivoslain uudistamisen tilanteesta ja keskustellaan pienryhmissä kaivoslain muutosehdotuksista. Pienryhmäkeskustelujen jälkeen näkemykset käydään yhdessä läpi. Tilaisuudesta nauhoitetaan pienryhmäkeskusteluja lukuun ottamatta kooste, johon on mahdollista myöhemmin tutustua tallenteena ministeriön verkkosivuilla.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 8.9.2020