Talous ja nuoret TATin 21.1.2020 julkaiseman tutkimuksen mukaan nuorten TET-kokemukset ovat erinomaisia, ja iso osa nuorista innostui TET-kokemuksensa myötä toimialasta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, ja sen toteutti syksyn 2019 aikana T-Media Oy. Kyselyyn vastasi yli 700 TET-jakson suorittanutta 9.-luokkalaista eri puolilta Suomea heti TET-jakson suoritettuaan. 

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki vastaajat (98%) kertoivat tulleensa erittäin hyvin tai hyvin vastaanotetuiksi työpaikalla. Lähes yhtä moni (96%) koki saaneensa ohjausta TET-jakson aikana erittäin hyvin tai hyvin. Melkein kaikki vastaajat (95%) ilmoittivat myös saaneensa tietoa yrityksestä erittäin hyvin tai hyvin.

Valtaosa nuorista (71%) kuvaili TET-paikkansa ilmapiiriä positiiviseksi ja lähes yhtä moni (69%) rennoksi. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti työtehtäviä mukavina, lähes puolet (47%) myös monipuolisina ja mielenkiintoisina (43%). Vastaajista 37% kertoi, että TET-harjoittelu lisäsi kiinnostusta alaa kohtaan, ja lähes neljäsosa aikoo hakea kesätöihin samaan paikkaan, jossa suoritti TET-harjoittelun.

− Tulosten mukaan TET-jakso vaikuttaa nuoren kiinnostukseen alaa kohtaan. Suomessa on pula osaavista tekijöistä kaikilla aloilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä, joten yritysten kannattaa panostaa siihen, että nuoren ensikosketus työelämään on myönteinen. Yritysten kannattaa ehdottomasti myös viestiä nuorille avoimesti siitä, että heillä on TET-paikkoja tarjolla, kommentoi Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä tutkimuksen tuloksia TATin julkaisemassa uutisessa.

Lisätietoa TET-tutkimuksesta