Kesäkuussa voimaan tulevassa uudessa tieliikennelaissa on muutettu moottorikelkkailussa suojakypärän käyttöä koskevaa sääntelyä. Painavan moottorikelkkakypärän käyttöpakosta ei voi enää poiketa pienten lasten kohdalla. Tämä lisää kelkkailun turvallisuusriskejä ja lasten niskavammoja. MaRa on huolissaan muutoksesta ja vaatii nykytilanteen säilyttämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle uuden tieliikennelain korjauspakettia koskevan lakiluonnoksen. Korjauspaketissa esitetään muutoksia useisiin tieliikennelain säännöksiin. 

Voimassa olevassa tieliikennelaissa mainitaan erityinen syy, joka mahdollistaa hyväksytyn suojakypärän käyttöpakosta poikkeamisen esimerkiksi moottorikelkan reessä matkustavien pienten lasten kohdalla.

Uudesta laista erityinen syy on poistettu ilman vaikutusarvioita huomioimatta poikkeuksen tärkeä merkitys moottorikelkkailun ja lasten turvallisuudelle.

MaRa on huolissaan muutoksesta ja vaatii nykytilanteen säilyttämistä. Käyttöpakosta poikkeamisen ei ole todettu aiheuttaneen turvallisuusriskejä. Muutos lisää kelkkailun turvallisuusriskejä ja lasten niskavammoja.

– Moottorikelkkailussa lapsen niska joutuu erilaiselle rasitukselle kuin tasaisella tiellä kulkevassa kaksipyöräisessä moottoriajoneuvossa. Moottorikelkoilla ajetaan maastossa tai moottorikelkkareitillä, jossa lapsen pää joutuu heiluntaliikkeeseen. Jos lapsella on painava kelkkailuun hyväksytty kypärä päässään, niin heiluntaliike aiheuttaa niskan vammariskin. Yllättävän liikkeen aiheuttaman päänretkahduksen seuraukset voivat olla vakavat, MaRa toteaa viestintä- ja liikenneministeriölle antamassaan lausunnossa.

MaRa viittaa lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriön tulkintaohjeistukseen lasten hyväksytyn kypärän käyttöpakosta poikkeamisesta.

– Jos kypärä saattaa aiheuttaa käyttäjälle kipuja tai jopa vamman tavanomaisessa käytössä on kypärän käyttämättä jättämiselle erityinen syy.  Käytännössä moottorikelkalla kuljetetaan myös aivan pieniä lapsia, joiden niska ja kaularanka on heikko kestämään kelkkailuolosuhteissa pään voimakasta heilahtelua kypärän painon alla. Umpinaisessa moottorikelkan reessä voi kuljettaa matkustajia ilman kypärää. Muulla tavalla lasta kuljetettaessa aivan pienen lapsen hentoa rakennetta voidaan pitää sellaisena erityisenä syynä, joka voi olla esteenä hyväksytyn suojakypärän käytölle tieliikennelain 89 §:n edellyttämällä tavalla, liikenne- ja viestintäministeriö ohjeistaa sisäministeriön poliisiosastoa 15.1.2003 päivätyssä kirjeessään.

Markkinoilla tarjolla olevien hyväksyttyjen suojakypärien paino on edelleen nykypäivänä samaa luokka kuin vuonna 2003. Näin ollen pienten lasten hentoa rakennetta voidaan MaRan mukaan edelleen pitää sellaisena erityisenä syynä, joka voi olla esteenä hyväksytyn kypärän käytölle. Tieliikennelain korjauspakettia valmisteltaessa erityinen syy tulee lisätä lakiin, jolloin voidaan toimia liikenne- ja viestintäministeriön perustellun tulkintakannanoton mukaisesti, kun pieniä lapsia kuljetetaan moottorikelkan reessä.   

 

MaRan lausunto asiasta