Osaamisen ennakointifoorumin MaRaMa-ennakointiryhmä on kauden 2017–2020 aikana ennakoinut majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan koulutus- ja osaamistarpeita aina vuoteen 2035.

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden koulutus- ja osaamistarpeista on laadittu kooste, jota alan yritykset voivat hyödyntää mm. oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisen suuntaamisessa sekä oppilaitosyhteistyössä.

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen organisoima ja koordinoima ennakoinnin asiantuntijaelin. Ennakoinnilla pyritään mm. selvittämään, minkälaista osaamista työelämä tulevaisuudessa tarvitsee ja kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tarvitaan.

Osaamisen ennakointifoorumissa on yhdeksän eri ennakointiryhmää. MaRa on mukana majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden ennakointiryhmässä.