MaRa on antanut eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. MaRa pitää hallituksen esitystä puutteellisena ja esittää siihen useita muutoksia. Kiitosta esitys saa siitä, että liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset on sisällytetty tukeen oikeutettujen piiriin.


MaRan lausunnon keskeiset huomiot:

  • Kustannustuen määrä on liian pieni, minkä vuoksi se tulisi nostaa EU:n sallimaan valtiotuen enimmäismäärään 800 000 euroon yritystä kohti.
  • Valittu tukimalli, jossa korvataan huhti-toukokuun palkkakuluja, ei johda lain tarkoituksen toteutumiseen, koska pahiten kärsineiden alojen työntekijät tai suuri osa heistä olivat tuolloin lomautettuina.
  • Perustuslakivaliokunnan lausunto ravintoloiden vahinkojen korvaamisesta 1.6.2020 jälkeen tulee ottaa huomioon nyt esillä olevassa laissa.
  • Erityisesti tulee ottaa huomioon yö-, opiskelija- ja kesäravintoloille aiheutuneet vahingot.
  • Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat kärsineet raskaita taloudellisia tappioita koronakriisin ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen rajoitustoimien vuoksi, mikä tulee ottaa huomioon. (Lue tarkemmin MaRan lausunnosta kohdasta 2)
  • Hotelleille, kylpylöille ja muille majoitustoimialan yrityksille tulee luoda oman muihin Pohjoismaihin rinnastettava tukijärjestelmä.
  • Annettavassa asetuksessa tulee luetella ne jäljempänä kuvatut matkailu- ja ravintolatoimialan alat, joilla toimivat yritykset ovat oikeutettuja yleistukeen siitä riippumatta, mikä niiden päätoimiala on.

 

MaRan lausunto kokonaisuudessaan