MaRan jäsenyrityksissä oli jälleen kesällä paljon nuoria tutustumassa kymmenen työpäivän ajan matkailu- ravintola-alan yritysten toimintaan ja eri työtehtäviin. Kesäharjoittelu tukee vahvasti alan vetovoimatyötä. Positiivinen kokemus edistää nuorten hakeutumista alamme koulutuksiin ja ammatteihin.

MaRan ja PAMin keräämässä palautteessa Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmaa kiitettiin voimakkaasti. Jäsenyritykset olivat onnistuneet erittäin hyvin harjoittelijoiden perehdyttämisessä: 99 prosenttia vastaajista oli tuntenut itsensä tervetulleeksi ja saaneensa riittävästi perehdytystä. Kavereille kesäharjoittelua suosittelisi 95 prosenttia vastaajista.

Avoimissa vastauksissa kiitettiin erityisesti monen työpaikan työilmapiiriä. Hyvän ryhmähengen lisäksi nuoret kiittivät heille tarjottuja monipuolisia työtehtäviä ja työkavereilta saatua apua. Moni nuori kirjoitti vastauksissaan siitä, miten työharjoittelussa sai paljon kokemusta työelämästä ja halusi erikseen kiittää työnantajaa tarjotusta harjoittelumahdollisuudesta.  Yli 80 prosenttia harjoittelijoista voisi ajatella työskentelevänsä hotellissa tai ravintolassa tulevaisuudessa.

Parannusehdotuksissa toivottiin muun muassa, että jo ennen työn alkamista olisi saanut paremmin tietoa työajoista ja siitä, miten pitää pukeutua. Myös palkkapäivän ilmoittamista toivottiin.

"Nuoret ahkeria ja innokkaita"

Myös harjoittelijoiden perehdyttäjät olivat hyvin tyytyväisiä harjoitteluohjelmaan. Perehdyttäjät kokivat työnsä merkitykselliseksi ja iloitsivat nuorten ahkeruudesta ja innokkuudesta. Perehdyttäjät pitivät harjoittelua nuorille hyvänä tilaisuutena huomata, kuinka he pärjäävät hyvin myös aikuisten keskuudessa, ja ettei työelämä ole mitään pelottavaa, vaan ihan mukavaa. Joissain paikoissa työntekijät olivat saaneet jo ennen työsuhteen alkua perehdytyslomakkeen, joka käytiin töiden alkaessa kohta kohdalta läpi. Tämä oli osoittautunut toimivaksi tavaksi perehdyttää.

Perehdyttäjistä lähes kaikki (97 %) toivoivat työpaikalle Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita tulevinakin kesinä. Tämä lupaa erittäin hyvää alan vetovoimatyölle.

Avoimissa vastauksissa moni perehdyttäjä kirjoitti järjestelmän olevan positiivinen asia ja palvelevan kaikkia osapuolia. Vastauksissa korostui perehdyttäjien ymmärrys siitä, että nuorille tarjottavat työharjoittelumahdollisuudet ovat osa alalla tarvittavaa vetovoimatyötä, jotta saamme jatkossakin työvoimaa.

Parannusehdotuksena kesäharjoitteluohjelmaan esitettiin harjoittelijan työaikaan liittyvien rajoitusten höllentämistä. Tällä hetkellä harjoittelijan enintään kuusituntinen työvuoro pitää sijoittaa päivävuoroihin maanantaista perjantaihin ja saa alkaa aikaisintaan kello 8 ja päättyä viimeistään kello 18.

Palautekyselyyn vastasi 169 harjoittelijaa ja 60 perehdyttäjää. 

Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelma on peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja Valma-koulutukseen osallistuville nuorille tarkoitettu palkallinen (365 euroa kesällä 2019) kesäharjoittelu. Se toteutettiin marava-työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa MaRan jäsenyrityksissä. Harjoitteluohjelmasta kesälle 2020 ei ole toistaiseksi sovittu.