EK:n lokakuun Suhdannebarometrissä suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen syksyn aikana kaikilla päätoimialoilla. Maailmantalouden hidastumisen myötä tilanne on heikentynyt erityisesti teollisuudessa. Matkailu- ja ravintola-alalla paranevia suhdanteita seuraavalle puolelle vuodelle odotti 15 prosenttia vastaajista. 18 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän.

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymien saldoluku oli vuoden 2019 lokakuussa tehdyn Suhdannebarometrin mukaan lukemissa -3, kun luku heinäkuussa oli -4). Paranevia suhdanteita seuraavalle puolelle vuodelle odotti nyt 15 prosenttia vastaajista ja 18 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla. Siten melko suuri joukko – 67 prosenttia – odotti suhdanteiden pysyvän ennallaan.

Tiedustelun mukaan myynnin määrä kasvoi selvästi viime kuukausien aikana, joten yritysten suhdannetilanne on hieman kohentunut. Lähes joka kolmas yrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman puutteen myynnin kasvun esteenä.  

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannebarometri perustuu Elinkeinoelämä keskusliitto EK:n suhdannebarometriin.


Koko elinkeinoelämän suhdannebarometrin löydät täältä.