MaRa vastustaa valtiovarainministeriön esitystä kiristää fossiilisten polttoaineiden verotusta vuodelle 2020. Veronkorotukset tekevät kotimaassa matkustamisen yhä kalliimmaksi, mikä lisää ulkomaille suuntautuvaa matkailua. VM:n ehdotuksesta puuttuu vaikutusarvio siitä, millä tavalla polttoaineiden veron korotus vähentää päästöjä, jos suomalaiset matkustavat sen takia yhä enemmän ulkomaille.

 

MaRa pitää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja päästöjen vähentämistavoitetta tärkeänä. Suomi verottaa tieliikennettä kuitenkin jo nykyisin raskaasti. Esimerkiksi Ruotsi verottaa tieliikennettä 40 prosenttia vähemmän. Kotimaan liikenteen verotusta koskevilla päätöksillä on vaikutusta toimialoista erityisesti matkailuun.

Jos kotimaassa liikkumisen kustannuksia lisätään veronkorotuksilla, suomalaiset matkustavat yhä enemmän ulkomaille.  Polttoaineiden veronkorotus vaikuttaa negatiivisesti matkailukysyntään Suomessa, koska ylivoimainen enemmistö kotimaan matkoista tehdään henkilöautolla.

– Ulkomaan meri- ja lentoliikenteessä olevien alusten ja lentoaineiden polttoaine on verosta vapaata, eikä fossiilisten polttoaineiden verojen korotus kohdistu niiden polttoaineeseen. Matkustaminen ulkomaille ei siten kallistu, mutta polttoaineiden veronkorotuksilla kotimaassa liikkuminen ja matkailu tulisi yhä kalliimmaksi, MaRa toteaa VM:lle toimittamassaan lausunnossa.

MaRa huomauttaa lausunnossaan, että VM:n ehdotuksesta puuttuu vaikutusarvio siitä, millä tavalla polttoaineiden veron korotus vähentää päästöjä, jos suomalaiset matkustavat sen takia yhä enemmän ulkomaille.

– Liikenteen verotuksen kiristäminen kotimaassa ei vähennä päästöjä, jos suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvaa tämän vuoksi entisestään. Ulkomaille matkustetaan lentokoneilla ja matkustajalaivoilla. Laivat ja lentokoneet päästävät hiilidioksidia merkittävästi enemmän kuin henkilöautot. Esimerkiksi Helsingin satamassa paikoillaan olevat laivat päästävät hiilidioksidia yhtä paljon kuin 33 000 bensiinikäyttöistä henkilöautoa. Samanaikaisesti kun VM esittää korotettavaksi autolla matkustamisen hintaa, valtio tukee viihderisteilyjä noin 250 miljoonalla eurolla vuodessa.

Valtion toimet, joilla henkilöautolla matkustaminen kotimaassa tehdään kalliimmaksi johtavat kotimaanmatkailun hintakilpailukyvyn heikkenemiseen entisestään. Tämä lisää ulkomaanmatkailua, jolloin liikenteen kokonaispäästöt kasvavat.

– Päästöjä ei tule tarkastella pelkästään Suomen rajojen sisällä vaan on tarkasteltava millaiset päästöt syntyvät suomalaisten liikkumisesta kotimaassa ja ulkomaille, MaRa toteaa lausunnossaan.

 

MaRan lausunto valtiovarainministeriölle fossiilisten polttoaineiden veronkorotuksista